Aktuality

01. september 2015, 12:14

Rozlúčka s PhDr. Ivanom Šiškom

Rozlúčka s PhDr. Ivanom Šiškom, predsedom Občianskeho združenia - klubu - UTV pri UK Bratislava, dňa 27.08.2015 


Zomrel 21.08.2015


Vážená smútiaca rodina,

Vážené smútiace zhromaždenie.

    Doznela pieseň ľudského života jedného z nás. Chladná smrť nás sem pozvala, aby sme s hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci tu, na tomto presmutnom a mnohými slzami pokropenom mieste vzdali hold drahému zosnulému, ktorý bude rodine, ale i na mnohých miestach nesmierne chýbať. S tichou a pokornou úctou odprevádzame PhDr. Ivana Šišku, pre mnohých z nás spolupútnika kľukatými životnými cestami.

Svoj život dožil, nemôže k nemu už nič pridať, nič nemôže zmeniť. Predkladá nám ho ako hotové dielo - dokončené, podpísané.


    Ľudský život je vymedzený od - do. Ako zadržanie dychu medzi nadýchnutím a výdychom. Svoj vymedzený čas prežíva každý sám, ale začleňuje sa medzi ľudské spoločenstvo. Iba vtedy je jeho život dokonale naplnený. Aby tu zanechal stopu, aby po ňom niečo zostalo, keď jeho svieca dohorí.


    Doktor Ivan Šiška žil naplno. Zanechal veľa stôp v mysliach a srdciach mnohých ľudí svojou neustálou angažovanosťou. Bol to vzdelaný, sčítaný, spoločenský človek. Po odchode z aktívneho pracovného života hľadal ďalšie zmysluplné naplnenie svojich dní. A našiel. Úžasné uplatnenie aj medzi seberovnými, po ďalšom vzdelávaní, vedomostiach a spoločenskom vyžití túžiacim seniormi - na Univerzite tretieho veku. Absolvoval niekoľko študijných odborov, kde bol spravidla aj vedúcim študijnej skupiny v tom-ktorom akademickom roku. Od roku 2002 bol členom Klubu UTV, neskôr členom výboru a v posledných troch rokoch jeho predsedom. Jeho zásluhou sa klub pretransformoval na občianske združenie, čím činnosť klubu nadobudla širší rozmer. Bol iniciátorom, propagátorom, organizátorom a dušou mnohých krásnych podujatí, ktoré obohatili život seniorov - poslucháčov UTV. Mal mimoriadnu schopnosť pôsobiť na ľudí presvedčivo, pritom skromne, inteligentne, so zanietením pre dobrú vec.


   Milý Ivan! Lúčim sa s Tebou v mene poslucháčov UTV pri UK v Bratislave, členov občianskeho združenia Centra ďalšieho vzdelávania a jeho výboru. Rozdal si veľa lásky, dobra, priateľstva. Týmto bohatstvom si obdaril nie len svojich blízkych, ale mnohých z nás, ktorí sme ťa častejšie radi stretávali. Utíchol Tvoj hlas, ako z večera spev vtákov.


    Vyslovujeme Ti za všetko úprimné poďakovanie. Nezabudneme na tvoju eleganciu, charizmu, na Tvoju poetickú dušu.


    Ťažko primerane vyjadriť smútok nad tvojim odchodom. Bolesť zviera mysel, berie slovám silu významu. Preto na záver slová nášho básnika Vojtecha Mihálika:

 

Smrť je len nenávratno,

Iba zabudnutie je koniec života.

A my na Teba, Ivan, nezabudneme.


Česť Tvojej pamiatke!