Aktuality

28. máj 2015, 12:22

Prehliadka pamiatok starého centra - poďakovanie

Vo štvrtok, dňa 21. mája 2015 sa uskutočnila /podľa plánu/ prehliadka pamiatok starého centra Bratislavy. Sprievodcu, veľmi bravúrne vykonala členka nášho KLUBu UTV pani Ing. Editka KISSOVÁ. V mene výboru jej vyslovujeme veľké poďakovanie. Všetkým členom i ostatným, ktorí sa tohoto jedinečného podujatia zúčastnili taktiež patrí úprimná vďaka. Najbližšie sa stretneme v sobotu, dňa 6. júna 2015 od 10.00 hodiny na závere študijného roka - pochode seniorov. Už teraz sa tešíme na Vás.

                                                                       výbor KLUBu UTV UK