Aktuality

11. marec 2015, 14:21

Poďakovanie organizátorom spoločenského večera Klubu UTV

Pani PhDr. Nadežda Hrabková, PhD. zaslala organizátorom Spoločenského večera Klubu UTV 2015 poďakovanie, s ktorým by sme sa radi podelili so všetkými členmi a sympatizantmi Klubu UTV.

Ivan Šiška, predseda Klubu UTV

 

Vážený pán predseda, výbor Klubu UTV pri UK, členovia Klubu UTV.

Dovoľte mi poďakovať sa za pozvanie na spoločenské podujatie a príjemnú neopísateľnú atmosféru počas spoločenského večera členov Klubu UTV pri UK. Zažiť spoločné chvíle plné priateľských prejavov, zábavy a uvoľnenia sú pre mňa vzácnosťou, na ktorú sa každoročne teším. Je veľmi dôležité, aby sa študenti UTV a členovia klubu stretávali aj na kultivovaných zábavných podujatiach, ktoré významnou mierou dopĺňajú vzdelávacie aktivity UTV a podporujú spoločenský a kultúrny život našich seniorov.
Ďakujem organizátorom 17. Spoločenského večera Klubu UTV pri UK, všetkým jednotlivcom, ktorí významne prispeli k zabezpečeniu tak náročného podujatia i všetkým zúčastneným za ich záujem a príjemnú atmosféru.
Verím, že aj v budúcnosti bude mať náš klub možnosť ponúknuť svojim členom veľa zaujímavých a užitočných podujatí, ktoré podporia rozvoj aktívneho starnutia, nové priateľstvá a zapájanie sa do spoločenského života. Patrí Vám moja úprimná vďaka.

V Bratislave 9. marca 2015