Aktuality

29. júl 2014, 11:16

ASUTV - 20. výročie Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku - konferencia

V rámci 20. výročia Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku sa uskutoční

odborná konferencia s medzinárodnou účasťou:"Edukácia v treťom veku",

dňa 27. novembra 2014 /štvrtok/ v študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre - Harmónii.

Začiatok: 9.30 hodine. Obed pre všetkých účastníkov je zabezpečený.

Požiadavka vedenia UTV: za bratislavskú - našu UTV pozývame cca 40

 účastníkov. Doprava - individuálna. Podrobnosti osobne alebo telefonicky. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlasovať buď priamo na štud. odd. UTV na Odbojárov 10/a alebo prostredníctvom výboru KLUBU UTV UK v Bratislave.

Na predmetnej konferencii bude možnosť výmeny skúseností z účastníkmi iných UTV na Slovensku, ktorí budú prítomní.

Poznámka: o možnosti zabezpečenia autobusu z Bratislavy pre účastníkov tejto konferencie rokuje pani Dr. Hrapková. Záujemci nech sa operatívne hlásia u pani dr. Hrapkovej.