Aktuality

15. jún 2014, 20:21

Rekondično-ozdravovací pobyt

Univerzita tretieho veku UK v Bratislave, pri CĎV opäť organizuje letný:REKONDIČNO-OZDRAVOVACÍ POBYT v zariadení CĎV UK v  Modre-Harmónii.

Termín: 25. 8. - 29. 8. 2014

Cena:    145.- € / v cene je zahrnutá plná penzia, ubytovanie, program,

                           zájazd a podobne - okrem dopravy/,

Doprava: individuálna

Prihlásiť sa  možno  i h n e ď /nakoľko je ešte niekoľko voľných miest/ u pani Dr. Hrapkovej  na UTV UK v Bratislave tel: 50117 721, 722/

Všetkým účastníkom želáme príjemný pobyt a veľ krásnych zážitkov