Aktuality

13. jún 2014, 11:23

Ukončenie študijného roku v KLUBe UTV UK

Vážení členovia KLUBu UTV UK v Bratislave a sympatizanti, poslucháči UTV.

      Ani sa nám celkom nezdá, že už je tu opäť koniec študijného roku 2013/14.Ten čas skutočne neúprosne letí, my samozrejme s ním. Náš KLUB UTV UK si predsavzal veľké úlohy a ciele, ktoré boli postulované práve v pláne práce a činnosti KLUBu, v našich aktivitách, podujatiach. Podľa Vašich doterajších ohlasov, Ste boli spokojní v plnej miere s pestrosťou a sortimentom aktivít, tak ako sme ich v pláne predostreli, následne realizovali. Za to patrí srdečná vďaka všetkým členom nášho výboru a RK, no predovšetkým Vám, tým, ktorí Ste sa aktívne na našich podujatiach zúčastňovali. Myslím, že ich nebolo málo. Vaša spokojnosť je našim zadosťučinením. V tejto nastúpenej línii chceme pokračovatť i v budúcom období, v novom študijnom roku 2014/15.

Napokon by som Vám všetkým chcel v mene výboru popriať pekné leto, veľa oddychu, načerpanie nových síl do budúcich období, hlavne však zdravie. Tešíme sa na Vašu účasť teraz v sobotu 14. júna 2014 o 10.00 hodine, na pochode seniorov /z príležitosti medzinárodného týždňa seniorov/. Zraz je pred budovou UK na Šafárikovom námestí.

Dr. Ivan Šiška, predseda