Aktuality

17. január 2023, 11:03

Výročná členská schôdza - pozvánka

Vážené kolegyne, kolegovia.

Srdečne Vás zdravím a do nového roku Vám všetkým želám najmä zdravie, spokojnosť, úspech v osobnom živote a všetko dobré. 

Z poverenia výboru klubu pozývam Vás na našu výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok dňa 24. februára 2023 o 14.00 hod v posluchárni č. 19 CĎV, ul. Odbojárov 10/A v Bratislave.

Teším sa, že sa všetci stretneme.

Hrouzek