Aktuality

24. máj 2022, 21:51

Nová nástenka

Vážené kolegyne, kolegovia, teší ma že Vás môžem informovať o novej nástenke pre potreby nášho klubu. Láskavosťou vedenia UTV máme ododnes novú informačnú tabuľku na Šafárikovom nám., na 4. poschodí, na chodbe vedľa posluchárne 416. Srdečne ďakujeme vedeniu UTV za možnosť rýchlejšie informovať členov klubu a záujemcov o aktivitách klubu.

Za výbor klubu

Hrouzek