Aktuality

13. apríl 2022, 11:49

Výročná členská schôdza

Výbor klubu Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční v piatok 6. mája 2022 o 14.00 hod v posluchárni č. 22 CDV UTV, ul. Odbojárov 10/a.

Hrouzek