Aktuality

01. január 2022, 23:10

Šťastný NOVÝ ROK

Vážené kolegyne, kolegovia

v prvých hodinách tohoto roka dovoľte mi zaželať Vám najmä pevné zdravie, samozrejme aj všetko dobré, spokojnosť, pohodu, radosť v rodinnom kruhu. Nech je tento rok lepší ako predchádzajúci. Rád by som, aby sme sa už konečne mohli stretávať na klubových akciách. Zatiaľ nám zostáva iba dodržiavať opatrenia a nariadenia. Nevieme predvídať ako dlho nás táto kríza bude trápiť.

Prajem nám všetkým, aby sme sa mohli čo najskôr vrátiť do normálneho života.  

Ešte raz všetko dobré.

Hrouzek.