Aktuality

26. november 2020, 23:43

Krátky príhovor

Vážené kolegyne, koílegovia.

Srdečne Vás všetkých pozdravujeme a prajeme pevné zdravie.

Veľmi nás teší, že našej klubovej stránke venujete pozornosť aj počas výnimočného stavu. Bohužiaľ, v súčasnej situácii nemáme pre Vás veľmi optimistické správy. Predĺženie výnimočného stavu a nové - obnovené - opatrenia pre nás znamenajú prerušenie klubovej činnosti. Naše plány budeme môcť zrealizovať postupne až po zrušení zákazu stretávania. Ani obľúbené predvianočné posedenie s osobnosťou pri koláčikoch nemôžeme uskutočniť. Tak isto nateraz nevieme či bude možné zvolať v januári výročnú členskú schôdzu (ďalej VČS) nášho klubu, hoci jej prípravu sme v súlade so stanovami už začali. Podľa podmienok zvoláme VČS v prvých mesiacoch budúceho roka neodkladne. Predpokladáme, že príslušnú informáciu nájdete na tejto našej stránke. V príprave VČS, prosím, venujte pozornosť nielen našim plánom, ale aj ostatným stránkam života klubu tak aby sme podľa možností viac uspokojili Vaše očakávania.

Pevne veríme že v budúcom roku už nebude toľko prekážok v našej práci a že sa budeme môcť stretávať pri zaujímavých obojstranne užitočných a poučných akciách. V začínajúcom predvianočnom zhone Vám želáme všetko dobré, najmä zdravie.

Výbor klubu.